BİLİMSEL PROGRAM
 
Pelvik Ağrı ve Pelvik Taban Sorunlarında Egzersiz
 

9 Mart 2018

9 Mart 2018
08.00 - 08.30 Kongre Kayıt
08.30 - 09.00 Açılış Töreni ve Açılış Konuşmaları
09.00 - 10.00 I. OTURUM (SALON 1) 
Pelvik Disfonksiyon Kavramı, Güncel Mevzuat ve Farmakolojik Tedavi
Oturum Başkanları: Kadriye ÖNEŞ, Volkan TUĞCU
09.00 - 09.20
Ülkemizde Rehabilitasyon ile İlgili Mevzuat ve Geleceği / Vural KAVUNCU
09.20 - 09.40
Pelvik Taban Disfonksiyon Kavramına Bakış / Ayşe KARAN
09.40 - 10.00
Pelvik Taban Disfonksiyonda Güncel Kılavuzlar Eşliğinde Farmakolojik Tedavi ve Akılcı İlaç Kullanımı / Funda GÜNGÖR UĞURLUCAN
10.00 - 10.20 ÇAY-KAHVE ARASI
10.20 - 11.20 II. OTURUM (SALON 1 )
Pelvik Ağrıya Farklı Disiplinlerin Bakış Açısı
Oturum Başkanları: Selçuk ŞAHİN, Murat EKİN
10.20 - 10.40
Jinekolog Gözüyle Pelvik Ağrı, Endometriosis / Taner USTA
10.40 - 11.00
Ürolog Gözüyle Pelvik Ağrı, Kronik Prostatit / Mete ÇEK
11.00 - 11.20
Genel Cerrah Gözüyle Pelvik Ağrı / Mustafa ATEŞ
11.20 - 11.40 ÇAY-KAHVE ARASI
11.40 - 12.00 UYDU SEMPOZYUMU (CORDAMED)
Robotik Cerrahi İnkontinans ve Pelvik Ağrı Üzerine Etkili mi?
Moderatör : Ali İhsan TAŞCI
Konuşmacı : Volkan TUĞCU
12.00 - 12.20 III. OTURUM (SALON 1) 
Oturum Başkanları: Meltem VURAL, Ayşe KARAN
  Pelvik Ağrı ve Hipermobilite Sendromu / Nilay ŞAHİN
12.20 - 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30 - 14.50 IV. OTURUM (SALON 1) 
Pelvik Ağrıda Tedavi
Oturum Başkanları: Önay YALÇIN, Neşe ÖZGİRGİN
13.30 - 13.50
Pelvik Nöropatik Ağrı Kavramı ve Pelvik Nöropatik Ağrıya Farmakolojik Yaklaşım
Ekin İlke ŞEN
13.50 - 14.10
Pelvik Ağrıda Tedavi Kılavuzları / Tolga KARACAN
14.10 - 14.30
Pelvik Ağrıya Bütüncül Algolojik Yaklaşım / Halil ÇETİNGÖK
14.30 - 14.50
Pelvik Ağrıda Psikiyatrik Yaklaşım / Evrim GÖDE ÖĞÜTEN
14.50 - 15.10 ÇAY KAHVE ARASI
15.10 - 17.10 KURSLAR (Toplam süre: 2 saat)
15.10 - 17.10 KURS 1  (SALON 2)
Pelvik Taban ve Kor Stabilizasyon Egzersiz Uygulamaları Kursu
Kurs Moderatörü: Ayşe KARAN
15.10 - 15.40
Kor Stabilizayon Egzersizleri / Nalan ÇAPAN
15.40 - 16.00
Pelvik Taban ve Kor Stabilizayon Egzersiz Pratik Uygulamaları / Özlem AKBAŞ
16.00 - 16.30
Pelvik Taban Rehabilitasyonunda Pilates ve Yoga / Reyhan OKSAY
16.30 - 16.50
Pilates ve Yoga Uygulamaları / Reyhan OKSAY
16.50 - 17.10
Tartışma
15.10 - 17.10 KURS 2  (SALON 3)
İntravezikal Botulinum Toksin İnjeksiyon Kursu
Kurs Moderatörü: Abdulmuttalip ŞİMŞEK
15.10 - 15.30
Botulinum Toksin’in endikasyonları, etkinliği ve sürekliliği / Abdulmuttalip ŞİMŞEK
15.30 - 15.50
Botulinum Toksin’e bağlı yan etkiler, komplikasyonlar ve bunlarla başa çıkma / Bülent EROL
15.50 - 16.20
Botulinum Toksinin hazırlanması ve mesanede uygulama tekniği / Kadir ÖNEM
16.20 - 17.00
Vakalar eşliğinde Botulinum Toksin injeksiyonu
Abdulmuttalip ŞİMŞEK, Bülent EROL, Kadir ÖNEM
17.00 - 17.20
Tartışma
15.10 - 17.10 KURS 3  (SALON 4)
Pelvik Ağrı Kursu
Kurs Moderatörleri: Ahmet KALE, Taner USTA
15.10 - 15.25
Pelvik Nöröanatomi / Ahmet KALE
15.25 - 15.40
KPA’ya Neden Olan Jinekolojik Durumlar / Barış MÜLAYİM
15.40 - 15.55
Pelvik Ağrının Tanısında Nörolojik Değerlendirme: Tanıda Yeri Nedir? / Müge KOÇAK
15.55 - 16.10
Pelvik Ağrıya Algolojik Yaklaşım / Gül KÖKNEL TALU
16.10 - 16.25
Pelvik Ağrıya Nöröpelveolojik Yaklaşım / Taner USTA
16.25 - 16.40
Tartışma
16.40 - 17.10
İnteraktif Vaka Sunumları – Panel
Moderatör: Taner USTA
Tartışmacılar: Ahmet KALE, Gül KÖKNEL TALU, Barış MÜLAYİM, Müge KOÇAK

10 Mart 2018

10 Mart 2018
08:00 - 09:00 Sözlü Bildiriler
09.20 - 10.40 I. OTURUM (SALON 1) 
Pelvik Tabanda Baş Etmesi Güç Sorunlar
Oturum Başkanları: Ayşe Nur BARDAK, Levent YAŞAR
09.20 - 09.40
Jinekolojik Maligniteler ve Pelvik Taban Sorunları / İsa Aykut ÖZDEMİR
09.40 - 10.00
İntersitisyel Sistit / Abdulmuttalip ŞİMŞEK
10.00 - 10.20
Nörojen Mesane / Murat ERSÖZ
10.20 - 10.40
Gastroenterolog Gözüyle Pelvik Taban Sorunları / Özdal ERSOY
09.00 - 10.50 I. OTURUM (SALON 2 )
HEMŞİRELİK OTURUMU
Oturum Başkanları: Nezihe KIZILKAYA BEJİ, Ergül ASLAN
09.00 - 09.20
Pelvik taban kas egzersiz eğitiminde güncel yaklaşımlar / Ergül ASLAN
09.20 - 09.40
Pelvik ağrıda çok yönlü hasta değerlendirmesi / Funda GÜNGÖR UĞURLUCAN
09.40 - 10.00
Pelvik ağrının farmakolojik ve cerrahi tedavisi / Cenk YAŞA
10.00 - 10.20
Pelvik ağrının psikososyal boyutu: değerlendirme ve tedavi yaklaşımları / Kamile KABUKCUOĞLU
10.20 - 10.35
Pelvik ağrıda hemşirenin rolü / Dilek BİLGİÇ
10.35 - 10.50
Pelvik ağrı şikayeti olan olgu sunumları / Sevcan YALÇIN
10.40 - 11.00 ÇAY KAHVE ARASI
11.00 - 11.40 II. OTURUM  (SALON 1)
Pelvik Taban Disfonksiyonu ve Pelvik Ağrıda Pelvik Tabanın Radyolojik Değerlendirilmesi
Oturum Başkanları: Ercan İNCİ, Kurtuluş KÖKLÜ
11.00 - 11.20
Pelvik Taban Disfonksiyonu Değerlendirilmesinde MR Görüntülemenin Yeri / Elif HOCAOĞLU
11.20 - 11.40
Pelvik Ağrıda MR Görüntüleme / Rüştü TÜRKAY
11.40 - 12.00 UYDU SEMPOZYUMU (ASTELLAS)
Moderatör: Ahmet Yaser MÜSLÜMANOĞLU
Konuşmacı: Abdulmuttalip ŞİMŞEK
12.00 - 13.00 ÖĞLE YEMEĞİ
13.00 - 14.00 III. OTURUM (SALON 1) 
Pelvik Taban Disfonksiyonu ve Pelvik Ağrıda Hatırlanması Gerekenler (I)
Oturum Başkanları: Figen YILMAZ, Feyza ÜNLÜ ÖZKAN
13.00 - 13.20
Pelvik Bölgeye Yansıyan Ağrılar, Torakolomber Geçiş Sendromu / Sibel ÇAĞLAR OKUR
13.20 - 13.40
Pelvik Ağrı, Kasık Ağrısı Çıkmazı / Meltem VURAL
13.40 - 14.00
Pelvik Ağrı ve İnatçı Enfeksiyonlar / Zuhal YEŞİLBAĞ
14.00 - 14.20 ÇAY KAHVE ARASI
14.20 - 15.00 IV. OTURUM (SALON 1) 
Pelvik Taban Disfonksiyonu ve Pelvik Ağrıda Hatırlanması Gerekenler (II)
Oturum Başkanları: Ayşe KARAN, Nur KESİKTAŞ
14.20 - 14.40
Pelvik Ağrıda Tamamlayıcı Tıp Kimlere? Ne zaman? Hangi Tedavi? / Demirhan DIRAÇOĞLU
14.40 - 15.00
Pelvik Disfonksiyon ve Pelvik Ağrıda Egzersiz / Nalan ÇAPAN
15.10 - 15.30 ÇAY KAHVE ARASI
15.30 - 17.30 KURSLAR
15.30 - 17.30 KURS 4  (SALON 3)
Temel Ürodinami Kursu
Kurs Moderatörü: Abdulmuttalip ŞİMŞEK
15.30 - 15.50
ICS Terminoloji ve Tanımlamalar / Cenk Gürbüz
15.50 - 16.10
Ürodinamiye başlarken temel ekipmanlar, hasta pozisyonu ve işleme hazır hale getirken dikkat edilmesi gereken parametreler / Abdulmuttalip ŞİMŞEK
16.10 - 16.30
Test sırasında oluşabilecek sorunlar ve artefaktların giderilmesi / Ömer Faruk KARATAŞ
16.30 - 16.50
Ürodinami testini örneklerle yorumlama
Cenk GÜRBÜZ, Abdulmuttalip ŞİMŞEK, Ömer Faruk KARATAŞ
16.50 - 17.30
Tartışma
15.30 - 17.30 KURS 5  (SALON 4)
Pelvik Ağrıda Ultrasonografi Eşliğinde Enjeksiyon Uygulamaları Kursu
Kurs Moderatörü: Demirhan DIRAÇOĞLU
Kurs Eğitmenleri: Demirhan DIRAÇOĞLU, Sibel ÇAĞLAR OKUR
  Teorik
15.30-15.50
Ultrasonografinin kas iskelet sistemi hastalıklarında kullanımı / Demirhan DIRAÇOĞLU
15.50-16.20
Enjeksiyon teknikleri ve görüntüleme / Demirhan DIRAÇOĞLU
16.20-16.40
Tartışma
  Pratik Uygulama (Gruplar halinde uygulamalar gerçekleştirilecektir)
16.40-17.40
-Kalça eklemi görüntüleme ve enjeksiyon tekniği
Demirhan DIRAÇOĞLU, Sibel ÇAĞLAR OKUR
- Faset eklem, sakroiliak eklem görüntüleme ve enjeksiyon tekniği
Demirhan DIRAÇOĞLU, Sibel ÇAĞLAR OKUR
- Piriformis kası görüntüleme ve enjeksiyon tekniği
Demirhan DIRAÇOĞLU, Sibel ÇAĞLAR OKUR
17.30 KAPANIŞ TÖRENİ
 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, II. Pelvik Rehabilitasyon Kongresi, 9-10 Mart 2018, İstanbul